ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi, atıkların toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü veya bertarafı gibi işlemleri içeren bir dizi faaliyet ve politikalar bütünüdür. Amacı, atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Atık yönetimi, atıkların oluştuğu kaynaklardan başlayarak, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması, geri dönüşümü teşvik etme, geri kazanma, enerji üretimi veya atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini içerir. Bu süreçte atık miktarının azaltılması, geri dönüşüm oranının artırılması, tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde ele alınması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedeflenir.

Toplama Faliyetleri :

Atık yönetiminde toplama faaliyetleri, atıkların kaynağından toplanması ve uygun şekilde ayrıştırılması sürecini içerir. Bu faaliyetler, atıkların geri dönüşümü veya güvenli bertarafı için önemli bir adımdır.

Ayrıştırma ve Sınıflandırma :

Atık yönetiminde ayrıştırma ve sınıflandırma, atıkların farklı türlerine ve özelliklerine göre sınıflandırılması ve uygun şekilde ayrıştırılması sürecini ifade eder. Bu süreç, atıkların geri dönüşüm veya bertaraf için daha etkili bir şekilde yönetilebilmesini sağlar.

Geri Kazanım Faliyetleri :

Atık yönetiminde geri kazanım faaliyetlerinde atıklar geri dönüştürülerek yeni ürünlerin üretilmesi sürecini ifade eder. Bu faaliyetler, doğal kaynakların korunmasına ve atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmalarına yardımcı olur.

Yeni Kullanıma Hazır Ürün :

Atık yönetiminde “yeni kullanıma hazır ürün”, atık malzemelerin geri dönüşüm veya geri kazanım süreçlerinden geçerek yeni ürünlere dönüştürüldüğü ürünleri ifade eder.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz

Uzman kadromuzla siz değerli müşterilimizin isteklerini çözüme kavuşturuyoruz.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

Amanda Seyfried
Sales & Marketing, Alien Ltd.